Payrolling

Met personeel in dienst verdrievoudigt het aantal wetten en regels waaraan u als werkgever moet voldoen. Met Payrolling neemt AQTIO u het werkgeverschap uit handen zodat u zich kunt richten op waar u het best in bent: ondernemen. Wij zorgen voor de rest.

AQTIO neemt het administratief en juridisch werkgeverschap uit handen en dat scheelt voor u veel tijd en energie.
Wetten en regels van vandaag kunnen morgen weer helemaal anders zijn. Bovendien heeft u te maken met een internationale arbeidsmarkt, wat het nog complexer maakt.
Wij zijn en blijven op de hoogte van de meeste actuele wet- en regelgeving en bent u dus gegarandeerd van onze betrouwbare dienstverlening in een transparant en eenvoudig proces.

Wat neemt AQTIO u uit handen?


Opstellen en beheren van contracten;
Aanmelden van medewerkers bij de belastingdienst;
Verzorgen van salaris- en pensioensadministratie;
Inhouden en afdragen van werkgeverslasten;
Uitbetalen van de salarissen;
Uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld;
Verstrekken van loonspecificaties en jaaropgaven;
Beantwoorden van vragen over contract- en salariszaken;
Verzorgen van ziek- en betermeldingen;
Begeleiden van zieke medewerkers volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
Indien noodzakelijk inschakelen van een Arbo-dienst.


Wat doet u dan nog?


Werving nieuwe medewerkers (dit kunt u ook uitbesteden aan AQTIO);
Bespreking arbeidsvoorwaarden met uw nieuwe medewerker, inclusief salaris;
Begeleiding, coaching en aansturing van de medewerker op de werkplek;
Aanmelden van de medewerker bij AQTIO Payrolling;
Digitale aanlevering van de gewerkte uren per medewerker via My AQTIO;
Vervanging bij afwezigheid van de medewerker.

Omdat wij een gespecialiseerd uitzendbureau zijn kunnen wij onze kostprijs lager aanbieden en zo zult u bij ons enorm besparen. Veel meer als dat u in zee zou gaan met een reguliere uitzendbureau!
Translate »